Sven Anders Holger Andersson

Födelsedatum:1916-01-03
Dödsdatum:2002-03-13
Gravsatt:2002-03-28
Ort:B-Åsaka
Område: B
Gravnummer:2 B 53, 54

Gravsatta inom samma gravplats