Elisabeth Svensson

Födelsedatum:1972-10-25
Dödsdatum:2017-05-07
Gravsatt:2017-06-15
Ort:Fjärås
Gravnummer:FK ASK1 8

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se