Karin Laila Stenberg

Födelsedatum:1931-05-02
Dödsdatum:2020-04-20
Gravsatt:2020-05-20
Ort:Kungsbacka
Gravnummer:FK ASK1 7

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se