Madlén Lidén

Födelsedatum:1942-05-05
Dödsdatum:2017-01-29
Gravsatt:2017-03-17
Ort:Kungsbacka
Gravnummer:FK ASK1 4

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se