Maj-Britt Larsson

Födelsedatum:1932-09-13
Dödsdatum:2019-08-04
Gravsatt:2020-09-01
Ort:Onsala
Gravnummer:FK ASK1 9

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se