Sven Ingvar Svensson

Födelsedatum:1924-06-15
Dödsdatum:2015-06-20
Gravsatt:2015-07-16
Ort:Fjärås
Gravnummer:FK ASK1 3
FK ASK1    3

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se