Ulla-Maija Åberg

Födelsedatum:1939-08-22
Dödsdatum:2016-07-12
Gravsatt:2016-09-09
Ort:Fjärås
Gravnummer:FK ASK1 5

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se