Gert Arvid Egon Arvidsson

Födelsedatum:1936-11-07
Dödsdatum:2018-01-27
Gravsatt:2018-02-22
Ort:Lundby Göteborg
Gravnummer:FK ASK2 5
FK ASK2    5
FK ASK2    5

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se