Ingemar Lundberg

Födelsedatum:1933-04-08
Dödsdatum:2020-03-10
Gravsatt:2020-04-08
Ort:Fjärås
Gravnummer:FK ASK2 15

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se