Leif Andersson

Födelsedatum:1930-09-27
Dödsdatum:2020-07-15
Gravsatt:2020-10-01
Ort:Fjärås
Gravnummer:FK ASK2 4

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se