Ulla Persson

Födelsedatum:1936-03-30
Dödsdatum:2017-09-29
Gravsatt:2017-12-22
Ort:Kungsbacka
Gravnummer:FK ASK2 1
FK ASK2    1
FK ASK2    1
FK ASK2    1
FK ASK2    1
FK ASK2    1

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se