Walter Johansson

Födelsedatum:1945-08-04
Dödsdatum:2018-04-26
Gravsatt:2018-06-01
Ort:Fjärås
Gravnummer:FK ASK2 7

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se