Albertina Johansson

Födelsedatum:1877
Dödsdatum:1962
Gravsatt:1962
Ort:Furuvik
Gravnummer:FK FK 1159
FK FK 1159

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se