Alexander Östberg

Födelsedatum:1832-10-30
Dödsdatum:1903-12-08
Ort:Myra
Gravnummer:FK FK 6364

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se