Anni Susanna Albertsson

Födelsedatum:1905-05-06
Dödsdatum:1990-05-30
Gravsatt:1990-06-13
Ort:Tom
Gravnummer:FK FK 3065
FK FK 3065

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se