Annie

Födelsedatum:1901-07-07
Dödsdatum:1972-04-04
Gravsatt:1972
Ort:Asserlund
Gravnummer:FK FK 7127
FK FK 7127

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se