A.pEtter Andersson

Födelsedatum:1846-08-19
Dödsdatum:1905-06-30
Gravsatt:1905-07
Ort:Vallby 9
Gravnummer:FK FK 7061

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se