Arne Ahrenstedt

Födelsedatum:1926-09-16
Dödsdatum:1995-08-15
Gravsatt:1995-08-31
Gravnummer:FK FK 3105
FK FK 3105

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se