Astor Albertsson

Födelsedatum:1925-07-07
Dödsdatum:1988-10-25
Gravsatt:1988-11-03
Ort:Eskatorp
Gravnummer:FK FK 4009
FK FK 4009

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se