Augusta Österberg

Födelsedatum:1857
Dödsdatum:1923
Gravsatt:1923
Ort:HJÄLM 3
Gravnummer:FK FK 1260

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se