Björn Johansson

Födelsedatum:1952-11-07
Dödsdatum:2017-12-10
Gravsatt:2018-04-20
Ort:Kungsbacka
Gravnummer:FK FK 3109
FK FK 3109
FK FK 3109

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se