Gerda Alexandersson

Födelsedatum:1895-10-28
Dödsdatum:1989
Gravsatt:1989-01-26
Gravnummer:FK FK 2037

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se