Sigurd Hjalmarsson

Födelsedatum:1899-10-02
Dödsdatum:1984-04-06
Gravsatt:1984-04-13
Ort:Westergård
Gravnummer:FK FK 1012
FK FK 1012
FK FK 1012
FK FK 1012
FK FK 1012
FK FK 1012
FK FK 1012
FK FK 1012
FK FK 1012
FK FK 1012

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Fjärås Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se