Arnold Karlsson

Födelsedatum:1931-12-16
Dödsdatum:2021-03-30
Gravsatt:2021-05-12
Ort:Fjärås
Gravnummer:FÖ ASK1 5

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Förlanda Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se