Bo Gunnar Steen

Födelsedatum:1945-03-04
Dödsdatum:2018-03-16
Gravsatt:2018-06-01
Ort:Lundby Göteborg
Gravnummer:FÖ ASK1 2

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Förlanda Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se