Gunilla Persson

Födelsedatum:1949-05-14
Dödsdatum:2016-10-09
Gravsatt:2016-12-28
Ort:43975 Fjärås
Gravnummer:FÖ ASK1 1
FÖ ASK1    1

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Förlanda Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se