Ingemar Johansson

Födelsedatum:1942-05-22
Dödsdatum:2021-02-12
Gravsatt:2021-03-26
Ort:Fjärås
Gravnummer:FÖ ASK1 4

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Förlanda Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se