Nils-Gunnar Lundquist

Födelsedatum:1931-01-30
Dödsdatum:2018-08-03
Gravsatt:2018-10-29
Ort:Fjärås
Gravnummer:FÖ ASK1 3

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Förlanda Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se