Amalia Andersson

Födelsedatum:1885
Dödsdatum:1949
Gravsatt:1949
Gravnummer:FÖ FÖ 1019
FÖ FÖ 1019

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Förlanda Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se