Anders Walfrid Andersson

Födelsedatum:1920-04-14
Dödsdatum:2007-01-21
Gravsatt:2007-02-16
Ort:Förlanda
Gravnummer:FÖ FÖ 2171

Gravsatta inom samma gravplats

Hitta till kyrkogården / församlingen

Fjärås-Förlanda församling

Rossaredsvägen 639
43972 Fjärås

0300-431100

Förlanda Kyrkogård

Rossaredsvägen 639
439 72 FJÄRÅS

fjaras.pastorat@svenskakyrkan.se