Göran Petersson

Födelsedatum:1945-09-26
Dödsdatum:2016-07-02
Gravsatt:2016-09-30
Ort:Värnamo