Anna-Maj Eriksson

Födelsedatum:1918-06-22
Dödsdatum:2016-07-17
Gravsatt:2016-08-03
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 81, 82

Gravsatta inom samma gravplats