Anna Rebecka Johannesson

Födelsedatum:1857-08-12
Dödsdatum:1931-12-25
Gravsatt:1932-01-03
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 127, 128

Gravsatta inom samma gravplats