Artur Andersson

Födelsedatum:1908-08-02
Dödsdatum:1987-03-07
Gravsatt:1987-03-18
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 119, 120

Gravsatta inom samma gravplats