Axel Erik Emanuel Johansson

Födelsedatum:1897-01-12
Dödsdatum:1941-06-04
Gravsatt:1941-06-14
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 19, 20

Gravsatta inom samma gravplats