Beda Kristina Karlsson

Födelsedatum:1893-09-17
Dödsdatum:1970-03-29
Gravsatt:1970-04-04
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 95, 96

Gravsatta inom samma gravplats