Bertil Gösta Valter Andersson

Födelsedatum:1919-11-13
Dödsdatum:1962-06-04
Gravsatt:1962-06-10
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 98, 99, 100

Gravsatta inom samma gravplats