Carl Gustaf Sandström

Födelsedatum:1829-05-01
Dödsdatum:1881-07-15
Gravsatt:1881-07-24
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 182, 183

Gravsatta inom samma gravplats