Erik Gustaf Hagstrand

Födelsedatum:1833-01-28
Dödsdatum:1915-11-21
Gravsatt:1915-11-28
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 131, 132, 133

Gravsatta inom samma gravplats