Frans Vilhelm Johansson

Födelsedatum:1880-08-07
Dödsdatum:1961-09-28
Gravsatt:1961-10-07
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 105, 106

Gravsatta inom samma gravplats