Gurli Majken Johanna Rydin

Födelsedatum:1922-03-30
Dödsdatum:2016-11-15
Gravsatt:2016-12-01
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 206, 207

Gravsatta inom samma gravplats