Gustaf Hjalmar Theodor Svensson

Födelsedatum:1886-05-20
Dödsdatum:1917-05-30
Gravsatt:1917-06-03
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 161, 162

Gravsatta inom samma gravplats