Hans Henrik Lilliecreutz

Födelsedatum:1890-09-05
Dödsdatum:1918-10-22
Gravsatt:1918-10-30
Ort:Köpenhamn
Gravnummer:2 1 1 25

Gravsatta inom samma gravplats