Inez Lisa Maria Lundqvist

Födelsedatum:1901-11-21
Dödsdatum:1929-01-30
Gravsatt:1929-02-09
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 13, 14, 15, 16

Gravsatta inom samma gravplats