Jakob Henrik Eugen Lilliecreutz

Födelsedatum:1873-06-10
Dödsdatum:1965-09-11
Gravsatt:1965-11-13
Ort:Hälsingborg
Gravnummer:2 1 1 12

Gravsatta inom samma gravplats