Jan-Erik Lennart Andersson

Födelsedatum:1967-03-20
Dödsdatum:1990-05-06
Gravsatt:1990-05-15
Ort:Värnamo
Gravnummer:2 1 1 251, 252, 253

Gravsatta inom samma gravplats