John Artur Ljunggren

Födelsedatum:1908-03-11
Dödsdatum:1958-11-17
Gravsatt:1958-11-21
Ort:Jönköping
Gravnummer:2 1 1 111