Karl Gregorius Emanuel Rystedt

Födelsedatum:1890-07-22
Dödsdatum:1969-04-18
Gravsatt:1969-04-26
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 103, 104

Gravsatta inom samma gravplats