Katarina Svensson

Födelsedatum:1852-06-05
Dödsdatum:1936-11-13
Gravsatt:1936-11-22
Ort:Kärda
Gravnummer:2 1 1 240, 241

Gravsatta inom samma gravplats