Kurt Erik Andersson

Födelsedatum:1936-04-04
Dödsdatum:1994-05-23
Gravsatt:1994-06-17
Ort:Skogsvillan kärda
Gravnummer:2 1 1 58, 59

Gravsatta inom samma gravplats